زندگینامه

11.jpg


شهيد دكتر حسن عباسپور وزير نيرو

شهيد عباسپور در تاريخ 1323 در شهر تهران و در خانواده اي متدين متولد گرديد .

در سال 1342 از دبيرستان هدف با معدل 2/18 ديپلم رياضي گرفت و در همان سال در كنكور دانشكده فني موفق شد و وارد آن دانشكده گرديد .

در دوران دانشكده فني همراه با ساير دانشجويان مسلمان در تشكيل جلسات مذهبي ـ سياسي فعالانه شركت نمود .

از همفكران اين دوره شهيد عباسپور مي توان از شهيد دكتر محمود قندي و شهيد مهندس ناصر صادق را نام برد .

در سال 1346 از دانشكده فني در رشته الكترومكانيك فوق ليسانس گرفت و جزء فارغ التحصيلان ممتاز اين دانشكده شد و در آن تاريخ كه يك سال از تأسيس دانشگاه صنعتي شريف گذشته بود كه اين دانشگاه احتياج به استاد داشت و لذا مسئولين آن وقت تصميم گرفتند ، تعدادي از فارغ التحصيلان ممتاز دانشكده هاي فني ، پلي تكنيك و علوم را به استخدام اين دانشگاه درآورند . شهيد عباسپور در سال 1346 به همراه عده اي ديگر از فارغ التحصيلان ممتاز آن سال به استخدام دانشگاه شريف درآمد و تا سال 50 در سمت استادياري در آن دانشگاه مشغول به كار بود .

در اين مدت همه روزه از 7 صبح تا ديروقت در دانشگاه مشغول نوشتن كتاب و جزوه و حل مسائل دانشجويان و راه اندازي آزمايشگاه و غيره بود و دانشجويان آن شهيد كه در حال حاضر در توانير و برقهاي منطقه اي مشغول كارند خود گواه تلاش صادقانه ايشان در راه تربيت نسل فعلي مي باشند .

 سفر به خارج از ايران

در تاريخ تير ماه 50 به سوئيس رفت و در يكي از كمپانيهاي معروف سوئيس مشغول به كار شد و مدتي در طراحي خط 400 هزار ولت كبان ـ آنكارا كه در آن تاريخ كمپاني مزبور مشغول طراحي آن بود ، كار نمود . دوباره به ميهن بازگشت و سپس در سال 51 براي طي دوره دكترا به دانشگاه لندن رفت و در تاريخ 10/11/1356 در رشته برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي دكتراي خود را گرفت و به ايران بازگشت و مجدداً در دانشگاه صنعتي شريف مشغول به كار شد .

در لندن ضمن شركت فعال در اتحاديه انجمن اسلامي انگلستان به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با ساير انجمنهاي اسلامي اروپا نيز ارتباط داشت و به طور وسيعي دست به تكثير و توزيع جزوات انقلابي بين دانشجويان و ايرانيان مقيم انگليس مي زد . به محض اين كه از ورود دانشجوي ايراني جديد به انگلستان آگاه مي شد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم  با دانشجوي مربوطه تماس مي گرفت و به يكي از جلسات هفتگي دعوت مي نمود . جلسات در دو سطح تشكيل مي شد ، يكي براي تازه واردين كه در آن بيشتر بحثهاي مذهبي و تفسير قرآن صورت مي گرفت و آن گاه در اين جلسات افراد مطمئن و متعهد پس از مدتي به جلسات محرمانه تري كه فعاليت سياسي داشت عضوگيري مي گرديدند . او در حالي كه به اين امور رسيدگي مي كرد، ‌هيچ گاه از تكميل معلومات علمي و فني نيز غفلت نمي ورزيد و معتقد بود كه ايران و بازسازي ايران به افراد متخصص و متعهد بي نهايت نيازمند است .

 بازگشت به ايران

در زمان دولت آموزگار به همراه عده معدودي از استادان هسته اوليه سازمان ملي دانشگاهيان را تشكيل داد كه اين سازمان قبل از انقلاب نقش برجسته اي در مبارزات مردم بر عليه شاه ايفا نمود . پس از مدتي شهيد عباسپور به عضويت هيئت دبيره اين سازمان انتخاب شد و در طراحي عمليات مبارزاتي اين سازمان بر عليه رژيم نقش مهمي را به عهده گرفت . اين سازمان دست به برگزاري هفته همبستگي زد كه در آن ضربات محكمي بر رژيم گذشته وارد آمد و در تمامي دانشگاهها جلسات سخنراني و تظاهرات عظيم به راه افتاد و رژيم براي مقابله با آن به كشتار 12 آبان دست زد و آن گاه به همراهي عده اي ديگر تحصن وزارت علوم و دبيرخانه دانشگاه تهران را طراحي نمود كه در تحصن وزارت علوم كه منجر به شهادت استاد نجات اللهي شد ، شخص ايشان شركت داشت و در اين تحصن تمامي شبها به همراه ساير همفكرانش حضور داشت .

چون سازمان ملي دانشگاهيان سازماني بود كه داراي فعاليت علمي بود و در آن افراد با تفكرات مختلف گرد آمده بودند و حدود مبارزات با آن تركيب از چهارچوب معيني نمي توانست فراتر رود ، لذا در همان ايام به همراه عده اي از استادان مسلمان و مبارز دانشگاهها جامعه اسلامي دانشگاهيان را به وجود آورد كه تا پيروزي انقلاب داراي فعاليت مخفي و زيرزميني بود و در تشكيل اعتصابات و تظاهرات نقش كليدي را داشت .

در نوشتن بيانيه ها هميشه پيش قدم بود و در تكثير و توزيع آنها بي نهايت كوشش نمود.

  بعد ازانقلاب

بعد از پيروزي انقلاب در بازسازي ايران و تثبيت حكومت اسلامي آخرين تلاش خود را نمود و خانه و خانواده خود را رها نموده و دربست خود را در اختيار انقلاب قرار داده و شبانه روز نزديك به هيجده ساعت كار و تلاش مي نمود .

او تلاش در راه استمرار انقلاب اسلامي ايران را با فعاليت در حزب جمهوري اسلامي و همكاري با ديگر ارگانهاي انقلاب ادامه داد .

شهيد عباسپور در تاريخ 1/9/1358 به وسيله شوراي انقلاب به سمت وزير نيرو منصوب گرديد كه تا لحظه شهادت صادقانه در كابينه آقاي رجايي در اين سمت تلاش و كوشش نمود .

مديريت صحيح او باعث گرديد در ظرف مدت كوتاهي فعاليتهاي چشم گيري به وسيله وزارت نيرو در جهت خدمت به مردم انجام گيرد ، براي مثال روند برق رساني به روستاها با حداقل هزينه ، 10 برابر گذشته بوده است و برنامه هاي جامعي براي آب رساني و برق رساني به شهرهاي دورافتاده و ايجاد سدها و نيروگاهها پيش بيني شد .

 فعاليت وزارت نيرو در زمان وزارت شهيد عباسپور

وزارت نيرو در مدت وزارت شهيد دكتر عباسپور ،‌ به علت مديريت انقلابي و مكتبي و تلاش شبانه روزي او ، به راستي توانست گامهاي بلندي برداشته و در اين ارگان دولتي كه وابسته به طرح ، اجرا و  نظارت خارجيان بود دگرگونيهاي اساسي به عمل آمده و به راستي فعال شود . از عمده خدمات اين مرد بزرگ ، حذف قراردادهاي خارجي و تلاش در جهت خودكفايي صنعت آب و برق  و قراردادن طرحهاي عمراني در خدمت مردم و به كارگيري نيروهاي جوان و مومن در اداره امور مملكتي در حوزه فعاليت وزارت نيرو بود . براي گراميداشت ياد آن شهيد بزرگ ، مي توان مطالب زيرا را به عنوان گوشه اي از فعاليت هاي او در حين وزارت ، نام برد :

1 ـ در گذشته وزارت نيرو تنها واسطه اي بين دولت و پيمانكاران خارجي بود كه عملاً خود در هيچ يك از فعاليتهاي عمراني شركت نمي كرد . علاوه بر اين ، تأسيسات مهم و شاهرگ حياتي آب و برق در دست خارجيان بود . در صورتي كه امروز وزارت نيرو طرحهاي كوچك و بزرگي را خود به دست گرفته است و هر روز بر تجربه هاي خود در امر خودكفايي و استقلال مي افزايد .

2 ـ از مسائلي كه شهيد عباسپور اهميت خاصي براي آن قائل مي شد ، رابطه موسسات عالي آموزشي دانشگاهها با ارگانهاي اجرايي بود ، تا بدين وسيله هم دانشگاهها فعال گردند و كارشناسان ايراني تجربه به دست آورند و هم اين كه جوانان متعهد بتوانند وزارت نيرو را در رسيدن به اهدافش ياري دهند . به همين لحاظ سميناري از طرف وزارت نيرو جهت همكاري بيشتر با دانشگاههاي كشور در آذرماه 58 برگزار گرديد كه سرآغازي براي همكاريهاي گسترده آينده گرديد . همچنين طرح ايجاد يك نهاد به نام ستاد آموزش و سازندگي كه وظيفه جذب و آموزش نيروهاي علاقمند به كار در بخشهاي تخصصي را داشت  ، به وسيله شاگردان پياده گرديد و دانشجويان زيادي پس از آموزش ، در قسمتهاي مختلف وزارت نيرو به كار گمارده شدند و خلائي را كه پس از انقلاب حس مي شد ، پرنمودند .

3 ـ نظر به وابسته بودن وزارت نيرو ، حتي ساده ترين وسايل نيز از خارج كشور وارد مي گرديد ، در صورتي كه در ظرف يك سال و اندي وزارت ايشان لوازم و قطعات يدكي كوچك و بزرگي در كارگاههاي وزارت نيرو به وسيله كارگران و تكنسينهاي وزارتخانه ساخته شد و با كيفيت بهتر و هزينه بسيار كمتر مورد بهره برداري قرار گرفتند . براي نمونه كارخانه تيرسازي واقع در شيرگاه ساري با نظارت و برنامه ريزي كارشناسان اين وزارت و همياري ساير نهادها به كار انداخته شد و مبالغ هنگفتي از ارز كشور را كه قبلاً صرف خريد اين تيرهاي چوبي از اروپا جهت برق رساني مي گرديد ، صرفه جويي نمود .

فعاليتهاي وزارت نيرو در دو بخش عمده آب و برق خلاصه مي شود . وزارت نيرو در بخش برق وظيفه دارد از تأسيساتي كه از گذشته باقي مانده است مراقبت ايمني به عمل آورده و تداوم كار در حال حاضر تأسيسات توليد برق : سدها ، نيروگاه ها و همچنين پست هاي انتقال نيرو به وسيله برادران ايران به فعاليت خود ادامه مي دهند و برق كشور را علي رغم مشكلات فراوان تأمين مي كنند. طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت نيرو تا پايان سال 1359 ، اين وزارتخانه توانسته است تا پايان آذرماه سال  1359 انرژي توليد شده توسط موسسات برق را به 155.5ميليون كيلووات ساعت برساند كه معادل 970 ميليون كيلووات ساعت ( 7/6 درصد ) نسب به 9 ماهه سال قبل ( 14535 ميليون كيلووات ساعت ) افزايش داشته است از اين مقدار برق توليد شده در 9 ماهه اول 1359 حدود 11236 ميليون كيلووات ساعت از طريق نيروگاههاي حرارتي و بقيه از طريق نيروگاههاي آبي توليد شده است طبق آمار وزارت نيرو در پايان 9 ماهه سال 1359 قدرت نصب شده در نيروگاههاي تحت مديريت وزارت نيرو به 8779 هزار كيلووات رسيده است كه معادل 861 هزار كيلووات ساعت ( 9/10 درصد) افزايش داشته است .

در هفتم تيرماه سال 1360، دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي، در حالي كه جمعي از مسوولان نظام، همچون آيت‏الله‏ بهشتي رييس ديوان عالي كشور، چهار وزير، دوازده معاون وزير و بيست و هفت نماينده مجلس در جلسه هفتگي حزب حضور داشتند، به دست منافقين منفجر شد.